• Beeldmerk Loopsport Vereniging Invictus
    Loopsport Vereniging Invictus
  • Beeldmerk Loopsport Vereniging Invictus
    Loopsport Vereniging Invictus

Slachtemarathon

Indien er een Invitcus lid graag de Slachtemarathon wil lopen dan heeft Jannie Blomsma nog een startbewijs. Geïnteresseerd, neem dan contact op met Jannie op dit mailadres: .

Lees meer...

Uitnodiging voor ouders en verzorgers van jeugdleden Invictus

Aanleiding:

Tijdens de algemene ledenvergadering van maart jl. kwam de vraag naar voren of wij wel voldoende kunnen bieden aan onze jeugd t.a.v. de loopsport. Dit is een vraag die ons als bestuur ook al bezig hield. We zijn bijvoorbeeld al lange tijd op zoek naar leden voor een nog te vormen jeugdcommissie, dit helaas nog zonder het gewenste resultaat.

Lees meer...

Uitnodiging aan alle master atleten

Nederlands kampioenschap masters op de baan bij Altis op 11 en 12 juni

Op 11 en 12 juni a.s. vinden de Nederlandse Kampioenschappen op de baan voor masters plaats in Amersfoort. Het organisatie comité van Altis is volop bezig met de voorbereidingen. Alle loopnummers t.e.m. 10.000 meter en de technische onderdelen (speerwerpen, kogelstoten, etc) maken onderdeel uit van dit kampioenschap.

Lees meer...

Zomertijd

Tijdens de paasdagen wordt de klok weer een uur teruggezet. I.v.m. hiermee worden de trainingen weer gestart vanaf de parkeerplaats aan de Bosberg. Dit geldt voor alle trainingen die in de wintermaanden starten vanaf de ijsbaan in Oosterwolde, dus de maandag-, dinsdag- en donderdagavond trainingen.

Lees meer...

Algemene ledenvergadering 2016

Betreft: algemene ledenvergadering lsv Invictus
Datum: 24-03-16
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: de Miente, Oosterwolde

Lees meer...

Cursus Chi Running

Beste Invictusleden,

Op onze jaarvergadering hebben veel mensen belangstelling getoond voor ChiRunning. Daarom hebben wij bij Henny Brouwer aanvullende informatie opgevraagd over de cursus die zij geeft om de techniek onder de knie te krijgen. Als reactie heb ik onderstaande mail van haar ontvangen.

Lees meer...

Copyright © 2019 Loopsport Vereniging Invictus
Realisatie: Scheffer Media